Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη – Χειρουργική Αποκατάσταση

Κιρσοκήλη είναι η διόγκωση του φλεβικού συστήματος του όρχι με αποτέλεσμα  την ανάπτυξη κιρσοειδών φλεβικών δικτύων. Πρόκειται για μια σχετικά συχνή πάθηση, που εμφανίζεται, σε διάφορους βαθμούς, στο 15% των ενηλίκων και αποτελεί μια καλά τεκμηριωμένη αιτία ανδρικής υπογονιμότητας. Επειδή η επίδραση της κιρσοκήλης είναι βαθμιαία, η έγκαιρη διάγνωση της πάθησης καθώς και η διάγνωση της υποκλινικής κιρσοκήλης (αυτής δηλαδή που δεν έχει δώσει πλήρη συμπτωματολογία) είναι πολύ σημαντική για την θεραπεία και την αποτροπή των επιπλοκών της νόσου. Είναι ενδεικτικό ότι, στους ενήλικες, μετά την θεραπεία παρατηρείται σημαντική βελτίωση του σπερμοδιαγράμματος .

Κατά την διάρκεια της επέμβασης ο χειρουργός – ουρολόγος απολινώνει και διατέμνει το διατεταμένο φλεβικό ορχικό δίκτυο έτσι ώστε να σταματήσει την παλινδρόμηση του αίματος και την συσσώρευσή του γύρω από τον όρχι. Αυτό παρατηρείται  στην έσω σπερματική φλέβα του αριστερού φλεβικού ορχικού συστήματος λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων, με μια μικρή, 3 cm, τομή στην βουβωνική περιοχή. Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1ώρα, γίνεται με γενική αναισθησία και ο απαιτούμενος χρόνος νοσηλείας του ασθενή είναι συνήθως μια ημέρα.

Υπάρχουν 4 διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές:

– Μέθοδος Palomo, υψηλή απολίνωση

– Μέθοδος Ivanissevich, βουβωνική απολίνωση

– Μέθοδος Marmar ή Goldstein, υποβουβωνική απολίνωση

– Λαπαροσκοπική απολίνωση

Άλλη μία, μη χειρουργική, μέθοδος για την αντιμετώπισης της κιρσοκήλης είναι η τεχνική Tauber και είναι η έγχυση σκληρυντικών ουσιών στην έσω σπερματική φλέβα με ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Το ποια από όλες αυτές τις μεθόδους θα επιλέξετε θα αποφασιστεί βάση του προβλήματος σας και μετά από συζήτηση με τον ιατρό σας.