Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη αποτελεί μία ουρολογική πάθηση που εμφανίζεται στον ανδρικό πληθυσμό και είναι η συχνότερη αιτία πρόκλησης της ανδρικής υπογονιμότητας. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της κιρσοκήλης αποτελεί εξαιρετικής σημασίας, για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας και των συμπτωμάτων της πάθησης.

Τι είναι η κιρσοκήλη;

Η κιρσοκήλη αποτελεί μία συχνά εμφανιζόμενη πάθηση των όρχεων που επηρεάζει το 15- 20% του ανδρικού πληθυσμού, ηλικίας 15 έως 25 ετών. Η κιρσοκήλη είναι η κιρσοειδής διόγκωση των φλεβών του οσχέου, οι οποίες ονομάζονται σπερματικές φλέβες και δημιουργούνται στον σπερματικό τόνο. Ο σπερματικός τόνος περιλαμβάνει φλέβες, νεύρα, αρτηρίες, λεμφαγγεία και τον αγωγό, οποίος μεταφέρει το σπέρμα από τους σπερματικούς αδένες προς την ουρήθρα. Έτσι, η πάθηση χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη μίας μάζας διογκωμένων φλεβών που δημιουργείται στον οσχεϊκό σάκο.

Η κιρσοκήλη ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται διακρίνεται σε :

 • 1ο στάδιο: Δεν εμφανίζεται κανένα σύμπτωμα, ωστόσο μπορεί να εντοπιστεί μέσα από ειδικό υπερηχογραφικό έλεγχο
 • 2ο στάδιο : Μπορεί να ψηλαφηθεί κατά την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης και όχι σε κατάσταση ηρεμίας
 • 3ο στάδιο: Σε κατάσταση ηρεμίας μπορεί να ψηλαφηθεί, αλλά δεν είναι ορατή
 • 4ο στάδιο : Είναι ορατή σε κατάσταση ηρεμίας

Πώς προκαλείται η πάθηση;

Η πάθηση προκαλείται λόγω της ανεπάρκειας των βαλβίδων, οι οποίες υπάρχουν μέσα στις φλέβες. Ο ρόλος των βαλβίδων είναι να επιτρέπει τη ροή του αίματος από την περιφέρεια προς το κέντρο. Σε κατάσταση ανεπάρκειας, το αίμα παλινδρομεί από τις μεγαλύτερες φλέβες προς τις μικρότερες, γεγονός που συμβάλλει στη διεύρυνση των φλεβών, δημιουργώντας την κιρσοκήλη. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση κιρσοκήλης, όπως :

 • κάθετη εκβολή της αριστερής έσω σπερματικής φλέβας προς την αριστερή νεφρική φλέβα
 • ανεπάρκεια βαλβίδων της έσω σπερματικής φλέβας, γεγονός που προκαλεί τη διοχέτευση του αίματος στις φλέβες που βρίσκονται πάνω από τον όρχι
 • συμπίεση της φλέβας στο μείζον τμήμα του λαγονοψοΐτη  

Ποια συμπτώματα προκαλεί η πάθηση;   

Η κιρσοκήλη δεν εμφανίζει ιδιαίτερα συμπτώματα. Ακόμα κι αν εμφανιστούν συμπτώματα, θα είναι ήπια. Τις περισσότερες φορές, η ύπαρξη κιρσοκήλης γίνεται αντιληπτή λόγω της υπογονιμότητας. Τα συμπτώματα της κιρσοκήλης περιλαμβάνουν τα εξής :

 • Πόνος στον ένα ή και στους δύο όρχεις
 • Διόγκωση που εμφανίζεται στο 90% των περιπτώσεων στην αριστερή πλευρά, ενώ το 10% και στις δύο πλευρές
 • Ατροφία του όρχι
 • Υπογονιμότητα
 • Διεύρυνση της φλέβας

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση της κιρσοκήλης;

Η διάγνωση της κίρσοκήλης πραγματοποιείται από ένα εξειδικευμένο Χειρουργό Ουρολόγο, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του ασθενή. Εάν το μέγεθος της κιρσοκήλης είναι μεγάλο, τότε μπορεί να διαγνωστεί και με γυμνό μάτι. Στην περίπτωση που η κιρσοκήλη φέρει μεσαίο μέγεθος, τότε ο ιατρός μέσω της ψηλάφησης του σημείου μπορεί να αναγνωρίσει την υπαρκτή διόγκωση.

Ωστόσο, στην περίπτωση που η κιρσοκήλη φέρει μικρό μέγεθος, τότε με την εφαρμογή του υπερηχογραφήματος Doppler, πραγματοποιείται η ανίχνευση της κιρσοκήλης. Συμπληρωματικά, στην περίπτωση που ο ασθενής πραγματοποιεί έλεγχο υπογονιμότητας, ο ιατρός εκτελεί σύγκριση σπερμοδιαγράμματος. Όταν η αιτία πρόκλησης στειρότητας είναι η κιρσοκήλη, τότε το σπερμοδιάγραμμα εμφανίζει το εξής μοτίβο :

 • Μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων
 • Ελλιπής κινητικότητα σπέρματος
 • Μη φυσιολογική μορφολογία σπέρματος

Ποια είναι η θεραπεία της κιρσοκήλης;

Η κιρσοκήλη μπορεί να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, καθώς η χειρουργική θεραπεία αποβλέπει στη διακοπή της κυκλοφορίας των σπερματικών φλεβών και των κλάδων της. Συγκεκριμένα, η χειρουργική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης πραγματοποιείται με την εφαρμογή της μικροχειρουργικής υποβουβωνικής προσπέλασης, η οποία διεξάγεται με τη χρήση ενός χειρουργικού μικροσκοπίου. Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση και χειρουργική ικανότητα, καθώς είναι τεχνικά δυσκολότερη. Η μικροχειρουργική υποβουβωνικής προσπέλασης παρέχει :

 • μειωμένα ποσοστά υποτροπής της κιρσοκήλης
 • ελάχιστες επιπλοκές
 • γρήγορη ανάρρωση
 • τα αποτελέσματα της επέμβασης φαίνονται στους 4 με 6 μήνες στο σπερμοδιάγραμμα

Υπάρχουν κι άλλες χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, όπου μεταξύ άλλων είναι :

 • Μέθοδος Palomo (υψηλή απολίνωση)
 • Μέθοδος  Ivanissevich (βουβωνική απολίνωση)
 • Ρομποτική χειρουργική

Για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης απαιτείται η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση. Η επιλογή ενός εξειδικευμένου και έμπειρου ιατρού αποτελεί υψηλής σημασίας, καθώς για την οριστική αντιμετώπιση της κιρσοκήλης απαιτείται η ορθή εφαρμογή της χειρουργικής μεθόδου. Ο Χειρουργός Ουρολόγος, Δρ. Χρήστος Αντωνόπουλος βρίσκεται στη διάθεση σας για να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία έχετε για τη θεραπεία της  κιρσοκήλης, και τη συνάμα  αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας. Επικοινωνήστε μαζί του για να κλείσετε άμεσα ραντεβού.