Λιθίαση Ουροποιητικού

Τι ορίζεται ως λιθίαση του ουροποιητικού;

Ως  λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος(ουρολιθίαση) ορίζεται η συγκέντρωση λίθων στο ουροποιητικό σύστημα(νεφροί, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα). Είναι μια από τις συχνότερες παθήσεις και οι λίθοι που συγκεντρώνονται μπορεί να είναι λίθοι ασβεστίου, λίθοι κυστίνης, λίθοι από στρουβίτη και λίθοι ουρικού οξέος.  Η εμφάνισή τους οφείλεται σε παράγοντες όπως η κληρονομικότητα, η διατροφή, η φαρμακευτική και η μη επαρκής λήψη υγρών.

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται η λιθίαση του ουροποιητικού;

Η λιθίαση του ουροποιητικού εμφανίζεται με τα παρακάτω συμπτώματα:

  • Οξύς ανυπόφορος πόνος (κολικός νεφρού) που προκαλείται κυρίως εξαιτίας απόφραξης του ουροποιητικού συστήματος.
  • Πυρετός με ρίνος
  • Ναυτία και εμετό
  • Αιματουρία

Λίθος Ουρητήρα – Νεφρού – Ενδοσκοπική αφαίρεση

Η αντιμετώπιση της λιθίασης του ανώτερου και μέσου ουροποιητικού συστήματος στις μέρες μας επιβάλλει την ελάχιστη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση. Η δεύτερη κατά σειρά συνηθέστερη επέμβαση είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουρητήρα – νεφρού.

Με ένα ειδικό όργανο, το ουρητηροσκόπιο, εντοπίζεται ο λίθος που προκαλεί την απόφραξη. Στη συνέχεια, με ειδική τεχνική και κατάλληλους χειρισμούς, θρυμματίζεται άμεσα με τη χρήση υπερήχων ή ηλεκτροϋδραυλικών κυμάτων ή laser. Η μέθοδος θρυμματισμού επιλέγεται ανάλογα με τη θέση, το σχήμα και τη σύσταση του λίθου. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με γενική ή ραχιαία αναισθησία. η διάρκεια της επέμβασης είναι ανάλογη  με το μέγεθος, τη θέση και τη σύσταση του λίθου. Σε μερικές περιπτώσεις συνιστάται και τοποθέτηση ουρητηρικού αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα (PIG TAIL). Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση μία ημέρα, ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη.

Λιθίαση του ουροποιητικού και αντιμετώπιση με εξωσωματική λιθοτριψία

Η εξωσωματική λιθοτριψία γνωστή και ως ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) είναι μία μη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση της λιθίασης του ανώτερου και μέσου ουροποιητικού συστήματος. Ο εξωσωματικός λιθοθρίπτης, μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας, παρέχει τη δυνατότητα κατακερματισμού των λίθων με τη χρήση κρουστικών κυμάτων

Η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετώπισης των λίθων του ουροποιητικού. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με τη χρήση ήπιων αναλγητικών, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητες του.  Σε αρκετές περιπτώσεις είναι πιθανό να χρειαστεί επαναληπτική θεραπεία εντός 20 ημερών.

Λίθος Νεφρού – Διαδερμική Λιθοτριψία

Η αντιμετώπιση της λιθίασης του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος στις μέρες μας επιβάλλει την ελάχιστη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση. Ένας σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης αφαίρεσης λίθου  νεφρού είναι η διαδερμική λιθοτριψία, γνωστή και ως PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy).

Υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση διενεργείται διαδερμική παρακέντηση του νεφρού. Στη συνέχεια, εισάγεται  ένα ειδικό όργανο, το νεφροσκόπιο. Έτσι,   εντοπίζεται ο λίθος που προκαλεί την απόφραξη και με ειδική τεχνική και κατάλληλους χειρισμούς, θρυμματίζεται άμεσα με τη χρήση υπερήχων ή ηλεκτροϋδραυλικών κυμάτων ή laser ανάλογα με τη θέση, το σχήμα και τη σύσταση του λίθου.

Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και η διάρκεια της επέμβασης είναι ανάλογη  με το μέγεθος, τη θέση και τη σύσταση του λίθου. Σε μερικές περιπτώσεις συνιστάται και τοποθέτηση ουρητηρικού αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα (PIG TAIL). Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση μία ημέρα, ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι μικρή.

Λίθος Ουροδόχου Κύστης – Ενδοσκοπική αφαίρεση

Η αντιμετώπιση της λιθίασης της ουροδόχου κύστης στις μέρες μας επιβάλλει την ελάχιστη επεμβατική θεραπευτική προσέγγιση. Η συνηθέστερη επέμβαση είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση λίθου ουροδόχου κύστης. Με ένα ειδικό όργανο, το κυστεοσκόπιο.  Αφού εντοπιστεί ο λίθος που προκαλεί την απόφραξη με ειδική τεχνική και κατάλληλους χειρισμούς, θρυμματίζεται άμεσα με τη χρήση υπερήχων ή ηλεκτροϋδραυλικών κυμάτων ή laser ανάλογα με τη θέση, το σχήμα και τη σύσταση του λίθου.

 Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται  με ελαφρά μέθη ή επισκληρίδιο αναισθησία και η διάρκεια της επέμβασης είναι ανάλογη  με το μέγεθος, τη θέση και τη σύσταση του λίθου. Σε μερικές περιπτώσεις συνιστάται και τοποθέτηση καθετήρα ουροδόχου κύστης για 24 ώρες. Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση μία ημέρα ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι ελάχιστη.

Σε περίπτωση που συνυπάρχει καλοήθης υπερτροφία του προστάτη,  διενεργείται διουρηθρική προστατεκτομή με τη μέθοδο TURis . Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση λίθων της ουροδόχου κύστης έχει περιοριστεί σημαντικά και διενεργείται μόνο σε περιπτώσεις κοραλλιοειδών λίθων ή αδυναμία – αποτυχία επίλυσης του προβλήματος με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης.

Λιθίαση του ουροποιητικού και τοποθέτηση PIG TAIL (ουρητηρικοί αυτοσυγκρατούμενοι καθετήρες)

Τα PIG TAILS ή  ουρητηρικοί αυτοσυγκρατούμενοι καθετήρες παίρνουν το όνομά τους από το σχήμα των άκρων τους που παραπέμπει σε ουρά γουρουνιού. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που πρέπει να διατηρήσουμε ανοικτή τη δίοδο ροής των ούρων, η οποία έχει διακοπεί από λιθιάσεις ή νεοεξεργασίες του ανώτερου και μέσω ουροποιητικού, στενώματα κακώσεις ουρητήρα κτλ., με αποτέλεσμα ο ασθενής να παρουσιάζει αυξημένη νοσηρότητα (κολικό νεφρού παρατεινόμενο και/ή εμπύρετο και νεφρική ανεπάρκεια). 

Η τοποθέτησή τους γίνεται συνήθως στο χειρουργείο με ακτινοσκοπικό έλεγχο σε άσηπτες συνθήκες. Ο ασθενής, μετά την συγκεκριμένη επέμβαση, θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση για μερικές ώρες.

Λίθος Ουρητήρα – Νεφρού – Ανοικτή Επέμβαση

Η ανοικτή χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση λίθων του νεφρού και του ουρητήρα έχει περιοριστεί σημαντικά και διενεργείται μόνο σε περιπτώσεις κοραλλιοειδών λίθων ή αδυναμία – αποτυχία επίλυσης του προβλήματος με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης.

 Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, όπου χειρουργικά προσεγγίζεται το σημείο της λιθίασης και διενεργείται ουρητηρολιθοτομία – πυελολιθοτομία – νεφρολιθοτομία (ανάλογα με τη θέση του λίθου). Αφαιρείται ο λίθος και στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση ουρητηρικού αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα (PIG TAIL).

 Σε περίπτωση που συνυπάρχει κάποια ανατομική βλάβη, αυτή αντιμετωπίζεται χειρουργικά εκ παραλλήλου. Γίνεται σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος, ενώ τοποθετείται παροχέτευση για 1-2 ημέρες. Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 2-4 ημέρες, ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι μικρή.

Λίθος Ουρητήρα – Νεφρού – Λαπαροσκοπική αφαίρεση

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση λίθων είναι μια μοντέρνα μέθοδος αντιμετώπισης του νεφρού και του ουρητήρα. Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή έχει περιοριστεί σημαντικά και διενεργείται μόνο σε περιπτώσεις κοραλλιοειδών λίθων ή αδυναμία – αποτυχία επίλυσης του προβλήματος με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία όπου, χωρίς να απαιτείται διάνοιξη του κοιλιακού τοιχώματος, προσεγγίζεται το σημείο της λιθίασης, διενεργείται ουρητηρολιθοτομία – πυελολιθοτομία – νεφρολιθοτομία, αφαιρείται ο λίθος και στη συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση  ουρητηρικού αυτοσυγκρατούμενου καθετήρα (PIG TAIL).

Σε περίπτωση που συνυπάρχει κάποια ανατομική βλάβη, αυτή  αντιμετωπίζεται λαπαροσκοπικά εκ παραλλήλου. Γίνεται σύγκλιση του χειρουργικού τραύματος, ενώ τοποθετείται παροχέτευση για 1 ημέρα. Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση 2-3 ημέρες, ενώ η νοσηρότητα της επέμβασης είναι μικρή.

Εάν εμφανίζετε συμπτώματα που σχετίζονται με τη λιθίαση του ουροποιητικού, επικοινωνήστε με τον έμπειρο Χειρουργό Ουρολόγο Χρήστο Αντωνόπουλο. Ο ιατρός εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες θεραπείες για την αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος, προσφέροντας άμεση ανακούφιση.