Αιματουρία

Η παρουσία αίματος στα ούρα μπορεί να είναι ορατή (μακροσκοπική αιματουρία) ή μη ορατή με γυμνό μάτι (μικροσκοπική αιματουρία). Οι κυριότερες αιτίες που προκαλούν αιματουρία είναι η λοίμωξη του ουροποιητικού, η ύπαρξη λίθων στα νεφρά ή την κύστη και οι όγκοι της ουροδόχου κύστης, των νεφρών ή του προστάτη. Ο διαγνωστικός έλεγχος της αιματουρίας περιλαμβάνει αρχικά το υπερηχογράφημα νεφρών και την εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, αν και μπορεί να χρειαστούν και άλλες εξετάσεις.