Πριαπισμός

Πριαπισμός ονομάζεται η παρατεταμένη στύση που διαρκεί τουλάχιστον 4 ώρες και δεν συνοδεύεται από σεξουαλική επιθυμία. Στην κατάσταση αυτή παρατηρείται συμμετοχή των σηραγγωδών σωμάτων αλλά όχι και της βαλάνου η οποία δεν βρίσκεται σε στύση. Διακρίνονται δύο τύποι πριαπισμού ο ισχαιμικός (ή χαμηλής ροής ή φλεβικό) και ο μη ισχαιμικός (ή υψηλής ροής ή αρτηριακός). Ο πριαπισμός είναι μία κατάσταση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης στα σηραγγώδη σώματα. Η αντιμετώπιση του πριαπισμού περιλαμβάνει την αναρρόφηση αίματος, τις ενδοπεϊκές εγχύσεις φαρμάκων και τέλος τη χειρουργική αντιμετώπιση.