Δυσουρία

Η επώδυνη ούρηση ονομάζεται δυσουρία και οφείλεται συνήθως σε κάποιο εμπόδιο στη ροή των ούρων (π.χ. υπερπλασία προστάτη, στένωμα ουρήθρας) ή σε λοίμωξη και φλεγμονή. Συνήθως υπάρχει αίσθημα καύσου που μπορεί να αντανακλά στην ουρήθρα. Όταν η δυσουρία αφορά στην αρχή της ούρησης, οφείλεται συνήθως σε παθολογία της ουρήθρας, ενώ όταν η ούρηση αφορά στο σύνολό της μικρούς όγκους ούρων ονομάζεται στραγκουρία.